ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN

Aanvullende algemene voorwaarden (AV) voor bestellingen via www.shoecase.nl

Hierna willen wij u onze Algemene Voorwaarden voorstellen, die wij voor de bewerking en afhandeling van uw aankoop ten grondslag leggen.

 

We bieden op www.shoecase.nl ter verkoop Shoecase-artikelen en Shoecase-partner-artikelen aan.

 

Shoecase-artikelen zijn alle artikelen, die we u op www.shoecase.nl aanbieden, voor zover wij u er niet op wijzen dat het om een Shoecase-partner-artikel gaat.

 

Shoecase-partner-artikelen zijn artikelen, die we u op www.shoecase.nl aanbieden en die wij daar als Shoecase-partner-artikel aanduiden.

1. DE TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST EN DE LEVERING

1.1 Bij de bestelling van Shoecase-artikelen is uw contractspartij Shoecase, Alkmaargracht 113 1324 PM Almere (Nederland). Bij bestellingen van Shoecase-partner-artikelen is uw medecontractspartij, naast Shoecase tevens de betreffende Shoecase-partner. Informatie over de identiteit van de betreffende Shoecase-partner vindt u verlinkt op de betreffende artikelpagina (in het bijzonder de naam, het adres waarop gedagvaard kan worden en registergegevens). De betreffende Shoecase-partner is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.
1.2 Door het aanklikken van de knop “Nu kopen” plaatst u een bindende bestelling ten aanzien van de artikelen in uw winkelwagentje. De ontvangst van uw bestelling bevestigen wij u direct na het versturen van uw bestelling door middel van een e-mail. Een bindende koopovereenkomst komt met ontvangst van de bestelbevestiging tot stand. Houdt u er rekening mee, dat de levering van het bestelde product bij vooruitbetaling (reservering) pas na creditering van het volledige bedrag, inclusief verzendkosten op onze rekening plaatsvindt. In verband daarmee verzoeken wij u om de overboeking van de koopprijs onmiddellijk na ontvangst van de bestelbevestiging, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging uit te voeren.
1.3 Wij zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat de u betaald heeft onverwijld terugbetalen.
1.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij leveren alleen binnen de Benelux. Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen bedoeld. Het bestellen en leveren van Shoecase-artikelen en Shoecase-partner-artikelen is alleen mogelijk, indien deze op voorraad zijn. Op de website wordt aangegeven of het artikel nog op voorraad is.

 

2. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN EXPRES VERZENDING

2.1 De op het moment van de bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen. Dat wil zeggen, dat ze inclusief de op dat moment geldende van toepassing zijnde wettelijke BTW zijn. Tot het moment waarop de volledige koopprijs betaald is, blijven de producten ons eigendom, dan wel dat van de betreffende Shoecase-partner.

2.2 De verzendkosten, behalve de expres verzendkosten en buiten adressen Nederland komen voor onze rekening
2.3 Voor bepaalde bestellingen bieden wij express verzending aan. Of deze optie voor uw bestelling mogelijk is en de daaraan verbonden kosten, kunt u in het bestelproces zien. De producten worden uiterlijk binnen 2 werkdagen geleverd. Indien de levering langer duurt, ontvangt u de express verzendkosten uiteraard terug.

 

3. BETALING

3.1 In principe bieden wij de volgende betaalwijzen aan: vooruitbetaling, creditcard, op rekening, en Paypal. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen. Houdt u er rekening mee, dat wij betalingen slechts van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteren. Eventuele kosten van een geldtransactie dient u te betalen.
3.2 In geval van aankoop op creditcard vindt de belasting van uw creditcardrekening plaats met verzending van de bestelling.
3.3 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat u door ons bent gewezen op de te late betaling en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.
3.4 U gaat ermee akkoord, dat u facturen en creditnota's uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

 

4. WETTELIJK HERROEPING RECHT BIJ DE AANKOOP VAN SHOECASE-ARTIKELEN

BIJ DE AANKOOP VAN SHOECASE-ARTIKELEN HEEFT U EEN WETTELIJK HERROEPING RECHT:

Vooraf willen we u informeren dat u in geval van het retourneren van goederen het bij uw bestelling bijgevoegde retouretiket kunt gebruiken of via uw klantenaccount zelf kunt uitprinten. Indien u geen printer ter beschikking heeft, u problemen heeft met het downloaden van het retouretiket, of indien u een nieuw retouretiket nodig heeft, kunt deze via de klantenservice (contactgegevens, zie hieronder) opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk ons te helpen om onnodige kosten te vermijden en de goederen niet zonder retouretiket te retourneren.

HERROEPING RECHT:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 1. dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Shoecase, Alkmaargracht 113 1324 PM Almere, Nederland,, e-mail: return@shoecase.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
U kunt het modelformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring ook via het contactformulier op onze website digitaal invullen en versturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Shoecase Retouren, Curiestraat 45 1223 JW Hilversum, Nederland, terug te zenden.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U dient de kosten voor de verzending te betalen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

 

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 

RETOURFORMULIER

 

Shoecase, Alkmaargracht 113 1324 PM Almere, The Netherlands

E-mail: return@shoecase.nl

 

- Graag wil ik het product retourneren voor een terugbetaling / uitwisseling(*)


 

- Order nummer


 

- Ontvangstdatum


 

- Naam / namen consument(en)


 

- Adres consument


 

- Datum


 

- Reden 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

7. WETTELIJK HERROEPINGS RECHT BIJ DE AANKOOP VAN SHOECASE-PARTNER-ARTIKELEN

BIJ DE AANKOOP VAN SHOECASE-PARTNER-ARTIKELEN HEEFT U EEN WETTELIJK HERROEPINGS RECHT:

Vooraf willen we u informeren dat u in geval van het retourneren van goederen het bij uw bestelling bijgevoegde retouretiket kunt gebruiken. Indien u een nieuw retouretiket nodig heeft, kunt deze via de klantenservice (contactgegevens, zie hieronder) opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk ons te helpen om onnodige kosten te vermijden en de goederen niet zonder retouretiket te retourneren.

HERROEPING RECHT:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 1. dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Shoecase, Alkmaargracht 113 1324 PM Almere, Nederland, e-mail: return@shoecase.nl, of de betreffende Shoecase-partner via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Informatie over de identiteit van de betreffende Shoecase-partner, inclusief contactgegevens is op de van toepassing zijnde artikel pagina verlinkt. Daarnaast vindt u contactinformatie omtrent de Shoecase-partner in de informatie ten aanzien van het herroepingsrecht welke wij u in bestelbevestiging als pdf hebben gestuurd.
U kunt het modelformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring ook via het contactformulier op onze website digitaal invullen en versturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 

Gevolgen van het herroeping recht
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan de Shoecase-partner terug te zenden of te overhandigen. Informatie over de identiteit van de betreffende Shoecase-partner, inclusief contactgegevens is op de van toepassing zijnde artikel pagina verlinkt. Daarnaast vindt u contactinformatie omtrent de Shoecase-partner in de informatie ten aanzien van het herroepingsrecht welke wij u in bestelbevestiging als pdf hebben gestuurd.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u dat niet gebruikt, dient u kosten voor de verzending te betalen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 

RETOURFORMULIER

 

Shoecase, Alkmaargracht 113 1324 PM Almere, The Netherlands

E-mail: return@shoecase.nl

 

- Graag wil ik het product retourneren voor een terugbetaling / uitwisseling(*)


 

- Order nummer


 

- Ontvangstdatum


 

- Naam / namen consument(en)


 

- Adres consument


 

- Datum


 

- Reden 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor verzegelde producten, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.    

 

9. TERUGBETALINGEN

Elke terugbetaling voeren wij automatisch uit op de door u voor de betaling gebruikte rekening. Bij betaling op rekening en bij vooruitbetaling wordt teruggeboekt op de rekening waarvan wij de betaling hebben ontvangen. Heeft u met Paypal / creditcard betaald, dan volgt de terugboeking op de daaraan verbonden Paypal-/creditcardrekening.

 

10. CUSTOMER CARE

U bereikt ons als volgt:
Telefoon +31 6 57 17 44 90
Bereikbaar van ma – vr (09:00 - 17:00)

E-mail: info@shoecase.nl

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN VERDERE INFORMATIE

11.1 Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 U vindt deze AV op www.shoecase.nl Daarnaast kunt u dit document uitprinten of opslaan, door de gebruikelijke functie van uw internetprogramma (=browser: meestal als “document opslaan”) te gebruiken. U kunt dit document als pdf downloaden en archiveren, door hier aanklikken. Om een pdf te kunnen openen, heeft een gratis programma nodig van Adobe Reader (www.adobe.com/nl/) of een vergelijkbaar programma, die het pdf-format beheerst.
11.3 U kunt ook aanvullend de gegevens van uw bestelling archiveren, door de AV te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces weergegeven gegevens met behulp van uw browserfunctie op te slaan of te wachten op de ontvangstbevestiging van uw bestelling, welke wij u tevens per e-mail zullen sturen na afloop van uw bestelling. Deze bevestiging bevat nogmaals uw bestelgegevens en onze AV. Deze kunt u eenvoudig uitprinten, dan wel met uw e-mailprogramma opslaan.

 

Uw Shoecase

Postadres:
Shoecase

Alkmaargracht 113 1324 PM

Almere, Nederland 

 

KVK: 68404166

BTW: NL567904453B01

IBAN: NL87 KNAB 0257 0464 96

BIC: KNABNL2H


 

Stand: 16-07-2019
 

De bovenstaande aanvullende Algemene Voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermde intellectuele eigendom. Gebruik door derden - ook bij wijze van uittreksel - voor bedrijfsdoeleinden bij het aanbieden van goederen en/of dienstverrichtingen - is niet toegestaan. handelingen in strijd hiermee worden vervolgd.

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN
Aanvullende algemene voorwaarden (AV) voor bestellingen via www.shoecase.nl
Hierna willen wij u onze Algemene Voorwaarden voorstellen, die wij voor de bewerking en afhandeling van uw aankoop ten grondslag leggen.

We bieden op www.shoecase.nl ter verkoop Shoecase-artikelen en Shoecase-partner-artikelen aan.

Shoecase-artikelen zijn alle artikelen, die we u op www.shoecase.nl aanbieden, voor zover wij u er niet op wijzen dat het om een Shoecase-partner-artikel gaat.

Shoecase-partner-artikelen zijn artikelen, die we u op www.shoecase.nl aanbieden en die wij daar als Shoecase-partner-artikel aanduiden.
1. DE TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST EN DE LEVERING
1.1 Bij de bestelling van Shoecase-artikelen is uw contractspartij Shoecase, Alkmaargracht 113, 1324 PM Almere (Nederland). Bij bestellingen van Shoecase-partner-artikelen is uw medecontractspartij, naast Shoecase tevens de betreffende Shoecase-partner. Informatie over de identiteit van de betreffende Shoecase-partner vindt u verlinkt op de betreffende artikelpagina (in het bijzonder de naam, het adres waarop gedagvaard kan worden en registergegevens). De betreffende Shoecase-partner is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.
1.2 Door het aanklikken van de knop “Nu kopen” plaatst u een bindende bestelling ten aanzien van de artikelen in uw winkelwagentje. De ontvangst van uw bestelling bevestigen wij u direct na het versturen van uw bestelling door middel van een e-mail. Een bindende koopovereenkomst komt met ontvangst van de bestelbevestiging tot stand. Houdt u er rekening mee, dat de levering van het bestelde product bij vooruitbetaling (reservering) pas na creditering van het volledige bedrag, inclusief verzendkosten op onze rekening plaatsvindt. In verband daarmee verzoeken wij u om de overboeking van de koopprijs onmiddellijk na ontvangst van de bestelbevestiging, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging uit te voeren.
1.3 Wij zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat de u betaald heeft onverwijld terugbetalen.
1.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij leveren alleen binnen de Benelux. Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen bedoeld. Het bestellen en leveren van Shoecase-artikelen en Shoecase-partner-artikelen is alleen mogelijk, indien deze op voorraad zijn. Op de website wordt aangegeven of het artikel nog op voorraad is.

2. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN EXPRES VERZENDING
2.1 De op het moment van de bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen. Dat wil zeggen, dat ze inclusief de op dat moment geldende van toepassing zijnde wettelijke BTW zijn. Tot het moment waarop de volledige koopprijs betaald is, blijven de producten ons eigendom, dan wel dat van de betreffende Shoecase-partner.
2.2 De verzendkosten, behalve de expres verzendkosten en adressen buiten Nederland komen voor onze rekening
2.3 Voor bepaalde bestellingen bieden wij express verzending aan. Of deze optie voor uw bestelling mogelijk is en de daaraan verbonden kosten, kunt u in het bestelproces zien. De producten worden uiterlijk binnen 2 werkdagen geleverd. Indien de levering langer duurt, ontvangt u de express verzendkosten uiteraard terug.

3. BETALING
3.1 In principe bieden wij de volgende betaalwijzen aan: vooruitbetaling, creditcard, op rekening, en Paypal. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen. Houdt u er rekening mee, dat wij betalingen slechts van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteren. Eventuele kosten van een geldtransactie dient u te betalen.
3.2 In geval van aankoop op creditcard vindt de belasting van uw creditcardrekening plaats met verzending van de bestelling.
3.3 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat u door ons bent gewezen op de te late betaling en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.
3.4 U gaat ermee akkoord, dat u facturen en creditnota`s uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

4. WETTELIJK HERROEPING RECHT BIJ DE AANKOOP VAN SHOECASE-ARTIKELEN
BIJ DE AANKOOP VAN SHOECASE-ARTIKELEN HEEFT U EEN WETTELIJK HERROEPING RECHT:
Vooraf willen we u informeren dat u in geval van het retourneren van goederen het bij uw bestelling bijgevoegde retouretiket kunt gebruiken of via uw klantenaccount zelf kunt uitprinten. Indien u geen printer ter beschikking heeft, u problemen heeft met het downloaden van het retouretiket, of indien u een nieuw retouretiket nodig heeft, kunt deze via de klantenservice (contactgegevens, zie hieronder) opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk ons te helpen om onnodige kosten te vermijden en de goederen niet zonder retouretiket te retourneren.
HERROEPING RECHT:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 1. dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Shoecase, Alkmaargracht 113 1324 PM Almere, Nederland,, e-mail: return@shoecase.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
U kunt het modelformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring ook via het contactformulier op onze website digitaal invullen en versturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Shoecase Retouren, Alkmaargracht 113 1324 PM Almere, Nederland, terug te zenden.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U dient de kosten voor de verzending te betalen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


RETOURFORMULIER

Shoecase, Alkmaargracht 113 1324 PM Almere, The Netherlands
E-mail: return@shoecase.nl

- Graag wil ik het product retourneren voor een terugbetaling / uitwisseling(*)


- Order nummer


- Ontvangstdatum


- Naam / namen consument(en)


- Adres consument


- Datum


- Reden(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. WETTELIJK HERROEPINGS RECHT BIJ DE AANKOOP VAN SHOECASE-PARTNER-ARTIKELEN
BIJ DE AANKOOP VAN SHOECASE-PARTNER-ARTIKELEN HEEFT U EEN WETTELIJK HERROEPINGS RECHT:
Vooraf willen we u informeren dat u in geval van het retourneren van goederen het bij uw bestelling bijgevoegde retouretiket kunt gebruiken. Indien u een nieuw retouretiket nodig heeft, kunt deze via de klantenservice (contactgegevens, zie hieronder) opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk ons te helpen om onnodige kosten te vermijden en de goederen niet zonder retouretiket te retourneren.
HERROEPING RECHT:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 1. dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Shoecase, Alkmaargracht 113 1324 PM Almere, Nederland, e-mail: return@shoecase.nl, of de betreffende Shoecase-partner via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Informatie over de identiteit van de betreffende Shoecase-partner, inclusief contactgegevens is op de van toepassing zijnde artikel pagina verlinkt. Daarnaast vindt u contactinformatie omtrent de Shoecase-partner in de informatie ten aanzien van het herroepingsrecht welke wij u in bestelbevestiging als pdf hebben gestuurd.
U kunt het modelformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring ook via het contactformulier op onze website digitaal invullen en versturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van het herroeping recht
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan de Shoecase-partner terug te zenden of te overhandigen. Informatie over de identiteit van de betreffende Shoecase-partner, inclusief contactgegevens is op de van toepassing zijnde artikel pagina verlinkt. Daarnaast vindt u contactinformatie omtrent de Shoecase-partner in de informatie ten aanzien van het herroepingsrecht welke wij u in bestelbevestiging als pdf hebben gestuurd.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u dat niet gebruikt, dient u kosten voor de verzending te betalen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


RETOURFORMULIER

Shoecase, Alkmaargracht 113 1324 PM Almere, The Netherlands
E-mail: return@shoecase.nl

- Graag wil ik het product retourneren voor een terugbetaling / uitwisseling(*)


- Order nummer


- Ontvangstdatum


- Naam / namen consument(en)


- Adres consument


- Datum


- Reden(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor verzegelde producten, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

9. TERUGBETALINGEN
Elke terugbetaling voeren wij automatisch uit op de door u voor de betaling gebruikte rekening. Bij betaling op rekening en bij vooruitbetaling wordt teruggeboekt op de rekening waarvan wij de betaling hebben ontvangen. Heeft u met Paypal / creditcard betaald, dan volgt de terugboeking op de daaraan verbonden Paypal-/creditcardrekening.

10. CUSTOMER CARE
U bereikt ons als volgt:
Telefoon +31 6 57 17 44 90
Bereikbaar van ma – vr (09:00 - 17:00)
E-mail: info@shoecase.nl

11. TOEPASSELIJK RECHT EN VERDERE INFORMATIE
11.1 Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 U vindt deze AV op www.shoecase.nl Daarnaast kunt u dit document uitprinten of opslaan, door de gebruikelijke functie van uw internetprogramma (=browser: meestal als “document opslaan”) te gebruiken. U kunt dit document als pdf downloaden en archiveren, door hier aanklikken. Om een pdf te kunnen openen, heeft een gratis programma nodig van Adobe Reader (www.adobe.com/nl/) of een vergelijkbaar programma, die het pdf-format beheerst.
11.3 U kunt ook aanvullend de gegevens van uw bestelling archiveren, door de AV te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces weergegeven gegevens met behulp van uw browserfunctie op te slaan of te wachten op de ontvangstbevestiging van uw bestelling, welke wij u tevens per e-mail zullen sturen na afloop van uw bestelling. Deze bevestiging bevat nogmaals uw bestelgegevens en onze AV. Deze kunt u eenvoudig uitprinten, dan wel met uw e-mailprogramma opslaan.

Uw Shoecase
Postadres:
Shoecase
Alkmaargracht 113 1324 PM
Almere, Nederland


KVK: 68404166
BTW: NL567904453B01
IBAN: NL87 KNAB 0257 0464 96
BIC: KNABNL2HStand: 16-07-2019


De bovenstaande aanvullende Algemene Voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermde intellectuele eigendom. Gebruik door derden - ook bij wijze van uittreksel - voor bedrijfsdoeleinden bij het aanbieden van goederen en/of dienstverrichtingen - is niet toegestaan. handelingen in strijd hiermee worden vervolgd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2022 Shoecase | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel